Kenniskaart X-gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD) – AMC Amsterdam