Privacybeleid

Privacy beleid ‘Expertise in kaart’

1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Patiëntenvereniging VKS

Postbus 664

8000 AR Zwolle

Tel: 038-4201764

E-mail: info@stofwisselingsziekten.nl

KvK: 40062497

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@stofwisselingsziekten.nl

2. Website

 • De website is beveiligd door middel van een https verbinding.

3. Enquête

 • De online enquête wordt uitgezet met LimeSurvey. De data zijn opgeslagen op een beveiligde server.
 • De gegevens uit de enquête komen geanonimiseerd binnen en worden alleen gedeeld met de desbetreffende patiëntenorganisatie.
 • De geanonimiseerde gegevens worden verwerkt in een hand-out en op de website geplaatst. De gegevens in de hand-out zijn niet te herleiden naar één persoon.
 • Bij het invullen van de online enquête wordt het IP-adres automatisch opgeslagen. Dit wordt echter alleen gebruikt om de data vanuit de online enquête te controleren op dubbele responsen. Het IP-adres wordt verder met niemand gedeeld.
 • Contactgegevens (Naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats) worden alleen ingevuld door mensen die actief deel willen nemen aan een patiëntenpanel. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het samenstellen van het patiëntenpanel door het projectteam van ‘Expertise in kaart’ of de desbetreffende patiëntenorganisatie.

4. Gesprekken tussen patiëntenpanel en experts van ziekenhuizen:

 • Het gesprek tussen patiëntenpanel en experts wordt opgenomen op een voicerecorder. Deze opname wordt alleen gebruikt voor de uitwerking van het gesprek en niet gedeeld met anderen.
 • Panelleden en artsen/zorgverleners die bij de gesprekken aanwezig zijn tekenen een toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s bij een nieuwsbericht op de website en op sociale media.
 • Bij het plaatsen van de foto’s worden geen namen genoemd.

5. Nieuwsbrief:

 • Via de website kunt u zich aanmelden voor een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief via een double opt-in. U kunt zich hier ook ten allen tijde weer uitschrijven via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Als u lid/donateur bent, ontvangt u de digitale nieuwsbrief niet automatisch. U dient zich hier zelf voor aan te melden.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via info@stofwisselingsziekten.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Eventuele vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@stofwisselingsziekten.nl).

Opgesteld op: woensdag 23 mei 2018

Reageren is niet mogelijk