Stap 1: Online enquête

De eerste stap om tot een kenniskaart te komen is het uitzetten van een online enquête onder de achterban van de desbetreffende patiëntenorganisatie. De ervaringen van de patiënt en de wensen voor de zorg staan hierin centraal. In de enquête staan bijvoorbeeld vragen over het centrum waar de patiënt behandeld wordt en door welke specialist. Daarbij kan de patiënt aangeven wie volgens hem/haar de expert is op het gebied van de ziekte en wat het expertisecentrum is. Ook staan er vragen in over bijvoorbeeld de problemen die patiënten in de zorg ervaren.

Viewmaster 2-samengevoegd

Resultaten online enquête
De resultaten vatten we samen in een hand-out. De hand-outs zijn te vinden bij de kenniskaarten onder de knop 'Uitslag enquête'. Aan de hand van de uitslag van de enquête en in overleg met de betrokken patiëntenorganisatie bepalen we bij welke centra het patiëntenpanel langs gaat (zie stap 2).

Lees meer over stap 2

Reageren is niet mogelijk