“We zijn gespecialiseerd in de behandeling van CTEPH en in de endarterectomie”

Op 15 maart had het St. Antonius Nieuwegein een gesprek met het patiëntenpanel vanuit “Expertise in Kaart” om de specifieke deskundigheid van het St. Antonius in kaart te brengen voor alle professionals en (toekomstige) patiënten op het gebied van Pulmonale Hypertensie. Vanuit het centrum waren dr. Snijder (longarts) en dr. Post (cardioloog) en de beide PH-verpleegkundigen Maud van der Wijden en Ingrid Verheul aanwezig.

Volgens een vooraf opgestelde vragenlijst werden alle onderwerpen die te maken hebben met de zorg rondom Pulmonale Hypertensie behandeld. Wat onderscheidt het St. Antonius van de andere expertisecentra? Het St. Antonius is bij uitstek gespecialiseerd in de behandeling van Chronische Trombo-Embolische Pulmonale Hypertensie (CTEPH), een vorm van PH en in het uitvoeren van de pulmonalis endarteriëctomie (operatie waarbij de binnenbekleding van de longslagader verwijderd wordt).

Daarnaast is het centrum bezig om te kijken of de poliklinische controles ook in de regio van de patiënt plaats kunnen vinden. Daarbij zal het St. Antonius nauw samenwerken met de zorgverleners in de regio en de behandeling monitoren. Dit zorgt ervoor dat de patiënt niet ver hoeft te reizen en erop kan vertrouwen dat er nauwgezet overleg plaatsvindt over de behandeling. Op elk moment kan de longarts of cardioloog vanuit een regionaal ziekenhuis contact opnemen met het St. Antonius voor advies.

 Alle informatie van dit gesprek zal uitgewerkt worden in een kenniskaart. Kenniskaarten van andere expertisecentra voor Pulmonale Hypertensie zijn al te vinden op www.expertiseinkaart.nl.

Geschreven door Loeki Besselink

Reageren is niet mogelijk