Minister van VWS erkent eerste expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Op 17 juni heeft minister Schippers van VWS de eerste groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland erkend. De centra konden zich hiervoor zelf aanmelden als expertisecentrum bij de NFU, de overkoepelende organisatie voor de UMC’s in Nederland. Een toetsingscommissie heeft vervolgens gekeken of het centrum voldeed aan de Europees vastgestelde criteria. Daarnaast heeft de VSOP, een samenwerkingsverband van 70 patiëntenorganisaties, de mening gevraagd van de betrokken patiëntenorganisatie.

 

De lijst van expertisecentra die erkend zijn door de minister, is hier te vinden.

 

Op dit moment vindt de tweede ronde plaats waarbij naast UMC’s ook algemene ziekenhuizen of Topklinische ziekenhuizen zich aan kunnen melden. In het najaar van 2015 wordt hier de uitslag van verwacht.

 

De kenniskaarten van het project ‘Expertise in kaart’ sluiten aan bij de mening van patiënten over experts en expertisecentra.

Reageren is niet mogelijk