Minister van VWS erkent tweede groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Op 18 november is de tweede groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen erkend door minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eerder dit jaar werden er al 288 expertisecentra (UMC’s) erkend. In de tweede ronde zijn naast UMC’s ook topklinische ziekenhuizen en streekziekenhuizen beoordeeld op 7 verschillende thema’s. Dit zijn thema’s zoals multidisciplinaire zorg, wetenschappelijk onderzoek en hoe de continuïteit van de zorg. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NFU een toetsingscommissie ingesteld die beoordeelt of de zorg binnen een ziekenhuis voldoet aan de opgestelde Europese criteria. De lijst met de 125 nieuwe erkende expertisecentra (tweede ronde) is hier te vinden.

De kenniskaarten van het project ‘Expertise in kaart’ sluiten aan bij de mening van patiënten over experts en expertisecentra.

Reageren is niet mogelijk